Davetiye

Değerli Meslektaşlarımız ve Bilim İnsanları, 

22-24/12/2023 tarihleri arasında sekizincisini gerçekleştireceğimiz VIII. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi – (BILMES 2023), ONLINE olarak düzenlenecektir. Kongremiz Mühendislik, Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler alanlı bir kongredir. Uluslararası nitelikte olan kongremizde, yer alacak katılımcılar çalıştıkları çeşitli alanlarda bilgi, birikim ve tecrübelerini paylaşarak literatüre katkı sağlayacağı inancındayız. Kongremiz doçentlik şartlarını sağlamaktadır.

Kongre sözlü sunumlardan oluşacaktır. Sunum dili Türkçe veya İngilizce’dir. Kongremizdeki ana konular aşağıda verilmiştir;

  • Mühendislik Bilimleri
  • Fen ve Matematik
  • Sağlık Bilimleri
  • Sosyal Bilimler

Sunumlar, online kongre salonlarında İngilizce veya Türkçe olmak üzere konuşmacının tercih edeceği dilde yapılacaktır. Ayrıca kongrede sunulan bildirilerin özet metinleri ve tam metinleri (tam metin gönderimi zorunlu değildir) ISBN’li e-kitap olarak yayınlanacaktır. 

Kongremizde sizleri aramızda görmekten gurur ve mutluluk duyacağız.

BILMES Düzenleme Kurulu