Writing Rules

Note: The language of the national conference is only Turkish. 

ÖZET METİN ve TAM METİN YAZIM KILAVUZU

Örnek yazım kılavuzları aşağıda verilmiştir.

Not: Özet metinler 2 sayfayı geçmemelidir.

Not: Tam metinler minimum 4 sayfa olmalıdır.

Kongremiz online olacağı için POSTER sunumlar kabul edilmeyecektir.