Important Dates

Note: The language of the national conference is only Turkish. 

Kongre Tarihi:16 - 18 Aralık 2022
Bildiri Son Gönderim Tarihi
(Özet veya Tam metin)
:09 Aralık 2022
Son Kayıt Tarihi:12 Aralık 2022
Sempozyum Program İlanı:14 Aralık 2022
Tam Bildirilerin Son Gönderim Tarihi:18 Aralık 2022
(Özet metin gönderen katılımcılar içindir. Tam metin gönderimi zorunlu değildir)
Özet Metin Bildiri Kitabi Tarihi:31 Aralık 2022
Tam Metin Bildiri Kitabi Tarihi:31 Aralık 2022