Important Dates

Note: The language of the national conference is only Turkish. 

Kongre Tarihi:16 - 18 Aralık 2022
Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi:09 Aralık 2022
Son Kayıt Tarihi:12 Aralık 2022
Sempozyum Program İlanı:14 Aralık 2022
Tam Bildirilerin Son Gönderim Tarihi:18 Aralık 2022
(Tam Metin Zorunlu Değildir)
Özet Metin Bildiri Kitabi Tarihi:31 Aralık 2022
Tam Metin Bildiri Kitabi Tarihi:31 Aralık 2022